Welkom in de Schuilgrot.
Categorieën
Schuilgrot!

 

  U bent Mijn schuilplaats, Heer.

U vult mijn hart steeds weer.
Met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben
Steun ik op U
Ik verstouw op U
Als ik zwak ben
ben ik sterk
In de kracht van mijn Heer.
 
(Selah)
 
 
  
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

Doe mij recht, o God

 

 

Doe mij recht, o God

 

Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding 

tegen een volk zonder godsvrucht; 
doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht. 
Want Gij zijt de God mijner toevlucht; 
waarom verstoot Gij mij? 
Waarom ga ik in het zwart 
vanwege des vijands onderdrukking? 
Zend uw licht en uw waarheid; 
mogen die mij geleiden, 
mij brengen naar uw heilige berg 
en naar uw woningen, 
zodat ik kan gaan tot Gods altaar, 
tot de God mijner jubelende vreugde, 
en U love met de citer, 
o God, mijn God! 
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, 
en wat zijt gij onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, 
mijn Verlosser en mijn God!
 
Psalm 43
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl