Welkom in de Schuilgrot.
Categorieën
Schuilgrot!

 

  U bent Mijn schuilplaats, Heer.

U vult mijn hart steeds weer.
Met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben
Steun ik op U
Ik verstouw op U
Als ik zwak ben
ben ik sterk
In de kracht van mijn Heer.
 
(Selah)
 
 
  
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

God is onze schuilplaats

 

 

God is onze schuilplaats

Het volgende woord is me gegeven door de Heilige Geest. Het is een woord voor hen die gebedsverhoring nodig hebben, voor hen die hulp nodig hebben in hun tijd van nood. En voor hen die er klaar en bereid voor zijn Gods hart te bewegen.

1. Houd u vast aan de verbonds-belofte uit Psalm 46:2 “God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood”. De zinsnede “betrouwbare hulp” houd in dat Hij er direct voor je is. Ons geloof moet gebouwd zijn op de zekerheid dat Gods geest bij ons is, elk uur van de dag en elk uur van de nacht. Omdat Hij woning gemaakt heeft in u, luistert Hij naar elk gebed, elke gedachte en elke noodkreet. En we weten dat als Hij ons hoort, Hij ons ook verhoort. De Heilige Geest zal hemel en aarde bewegen voor elk kind van God die geduldig de tijd neemt om zijn of haar hart uit te storten bij de Vader.

2. Lees en geloof Psalm 62:6-8 “Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God”. Dit gebed van David heeft het hart van God geraakt. David zei in feite “Wacht en verwacht enkel van God, verwacht van niemand anders hulp. Hij alleen moet uw voorziener zijn, uw enige hoop en verdediging. Alleen Hij kan u van de kracht voorzien om door te gaan, totdat de antwoorden komen”.

Als u volledig afhankelijk van God alleen geworden bent – en als u gestopt bent om hulp te zoeken bij de mens, en God vertrouwt op het bovennatuurlijke – dan zal er niets zijn dat u kan doen wankelen. Niets kan u doen vervallen in wanhoop. David verklaart “Ik zal niet wankelen” (Psalm 62:7).

3. Hier is de kern van alles, het grote geheim van het aanhoudende gebed dat elke heilige uit de geschiedenis geleerd heeft. Dat is HET UITSTORTEN VAN ONS HART VOOR DE EEUWIGE. “Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde, open voor hem uw hart, God is onze schuilplaats” (Psalm 62:9). Hannah is ons voorbeeld, wanhopig om een kind stortte zij haar hart uit voor de Heer. En de Schrift verklaart “haar gelaat toonde geen droefheid meer” (1 Samuel 1:18).

God zal u horen en verhoren als Hij ziet dat u bereid bent uzelf af te sluiten voor alles om u heen, om alle stemmen het zwijgen op te leggen behalve die van Hem. Stort uw hart volledig uit, leg uw ziel bloot voor Zijn aangezicht, en vertrouw er op dat de Heer reageert. De tijd is gekomen om in onze gebrokenheid voor de Heer te verschijnen, het is tijd voor een geloof dat voortkomt vanuit een voorbede vol berouw. Volg de wegen zoals in de Schrift staan vermeld, en God zal u horen en verhoren.

David Wilkerson

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl