Welkom in de Schuilgrot.
Categorieën
Schuilgrot!

 

  U bent Mijn schuilplaats, Heer.

U vult mijn hart steeds weer.
Met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben
Steun ik op U
Ik verstouw op U
Als ik zwak ben
ben ik sterk
In de kracht van mijn Heer.
 
(Selah)
 
 
  
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

Laatste artikelen

 

 


Een veilig gevoel is heel wat waard
Veel mensen zijn onrustig en bang
En leven onder voortdurende dwang
Zijn bevreesd wat hun wedervaart.

Veilig kunnen we zijn bij Jezus, onze Heer
Hij geeft ons rust en vrede in ons hart
Ook al zijn we van binnen nog zo verward
Op Hem mogen we vertrouwen, steeds weer.

Veilig zullen we zijn aan Jezus hart
Altijd in alle situaties van ons leven
Zal Hij ons zijn liefde willen geven
Hij leidt ons veilig en heelt onze smart.

Veilig zijn wij in Jezus armen
Met Hem zijn wij nooit alleen
Hij blijft altijd om ons heen
Hij wil zich over ons erbarmen.

Fedde Nicolai
 
 
 

 

Lees meer...
 
 
 
Jesus is the Rock and He rolls my blues away. (x2)
Jesus is the Rock and He rolls my blues.
Jesus is the Rock and He is a good news.
Jesus is the Rock and He rolls my blues away.

He's the Rock that doesn't roll. (x4)
He's good for your body.
He's good for your soul.
He is the Rock that doesn't roll.

 
Jesus is the rock 'n He rolls my blues away
(Bop-shoo-bop-shoo-bop-whew!)
Jesus is the rock 'n He rolls my blues away
(Bop-shoo-bop-shoo-bop-whew!)
Jesus is the rock 'n He rolls my blues away
(Bop-shoo-bop-shoo-bop-whew!)

When you're out in the street and you really feel down and low (Bop-shoo-bop-shoo-bop-whew!)
When your're out in the street and you've got no place to go (Bop-shoo-bop-shoo-bop-whew!)
When you're out in the street, well Jesus gonna save your soul! (Cause...)

When you wake up in the mornin' and the sky ain't bright 'n blue (Bop-shoo-bop-shoo-bop-whew!)
When you wake up in the mornin' and the big world's after you (Bop-shoo-bop-shoo-bop-whew!)
When you wake up in the mornin', Jesus gonna pull you through (Cause...)

When you look in the mirror and your face causes it to crack (Bop-shoo-bop-shoo-bop-whew!)
When you get home from work and you feel like you've been attacked (Bop-shoo-bop-shoo-bop-whew!)
Well, Jesus gonna love you and Baby, now that's a fact! (Cause...)

T&M: Tony Congi
©1974 Tony Congi
(c) Public Domain

 

Jezus is de Rots en hij doet mijn droefheid verdwijnen.
Jezus is de Rots en Hij verdrijft mijn somberheid.
Jezus is de Rots en Hij brengt het goede nieuws.
Jezus is de Rots en hij doet mijn droefheid verdwijnen.

Hij is de vaste Rots die stand houd.
Hij is goed voor uw lichaam.
Hij is goed voor uw ziel.
Hij is de vaste Rots die stand houd.
 
 
 
 
 
 

 


Lees meer...
 
 
 


Jezus
ik wil heel dicht bij u komen
in uw nabijheid kunt zijn
zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen
u maakt mij heilig en rein

in de schuilplaats van de aller hoogste
blijf ik onder uw vleugels o heer
uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht
u bent mijn leven mijn heer

Jezus
ik wil heel dicht bij u komen
in uw nabijheid kunt zijn
zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen
u maakt mij heilig en rein

in de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels o heer
Uw schaduw beschermt mij
Uw troon is mijn toevlucht
U bent mijn leven mijn heer

in de schuilplaats van de aller hoogste
blijf ik onder uw vleugels o heer
Uw schaduw beschermt mij
Uw troon is mijn toevlucht
U bent mijn leven mijn heer

Uw schaduw beschermt mij
Uw troon is mijn toevlucht
U bent mijn leven mijn heer
 
Opwekking 502
 
 
 
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
"Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

- Matthéüs 11:28-30

 

Als jij zegt: 'Ik ben moe…'

..zegt God tegen jou: 'Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.'
 
 
 
 
 
Lees meer...

 

Ik heb mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
De Here is mijn beschermer;
zoals mijn schaduw mij nooit verlaat,
blijft ook Hij altijd bij mij. (1) 

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen,
want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw. (2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot u,
want u geeft mij rust. Ik neem uw op mij en leer van u,
want u bent zachtmoedig en nederig van hart,
en ik zal rust vinden voor mijn ziel. (3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bj u schuilde ik tegen de vijand.
Laat mij toch altijd in uw huis mogen blijven.
laat mij bij u morgen schuilen,
veilig onder uw vleugels. (4)

1. Psalm 121:1-2
2. Psalm 91:1-2
3. Mattheus 11:28-30
4. Psalm 61:3-4
 
 
 
 

 

Lees meer...
 
 
 
 
 
Een levenslast zo zwaar als lood,
is niet langer meer te dragen.
Je schuifelt stilaan naar de dood,
heeft het nog zin om God te vragen.

Die zware last verteert je hoofd
je denkvermogen aangetast.
Je lichaam voelt aan als verdoofd,
O God ontneem mij deze last.

Kon ik maar in 't voorbij gaan,
Zijn kleed heel even nipt aanraken.
Ik zou ontlast zijn en voortaan,
voor Hem mijn leven zinvol maken.

Ik bidt tot Jezus om die kracht,
mij aan te raken als Hij wil.
Ik weet Hij heeft daarvoor de macht,
maar't wachten maakt angstig stil.

Ik schuil eerbiedig bij mijn Heer,
Alleen kan ik de pijn niet aan.
Voorbij komt Hij beslist een keer,
zijn kin'ren laat Hij nimmer staan.
Anton van der Haar

 
 
 

 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl